ادمای راستگو...

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن . . .

ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ . . .

ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ . . .

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ . . .

ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن . . .

ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ ، ﺳﺎﮐﺖ میشن ، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن ، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ 

نمیگردن !


برچسب‌ها: قشنگ چت, چروم قشنگ, چت قشنگ قشنگ چت
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ] [ 11:6 ] [ محمـــــــــد جواد ] [ ]

بی کسی...

آنکه بر پیشانیش کوبیده مهر بی کسی...

آنکه دل خوش بود تا روزی به فریادش رسی...

حال امشب سینه اش مهمانسرا
ی ماتم است


از دل تنگش چه گویم؟؟

هرچه می گویم کم است....!!!


برچسب‌ها: قشنگ چت, چتروم قشنگ, چت قشنگ قشنگ چت
[ دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ] [ 0:17 ] [ محمـــــــــد جواد ] [ ]

درد دل با خدا

خدايا ميدونم که ميدوني چقد عاشقم

ميدونم که ميدوني چي ازت ميخوام

خواهش ميکنم يه امشبو به دردودلم خوب گوش کن

میدونم الان بی خیال من همونی که تمام خیال من

خدايا ازت ميخوام تنهاش نذاري

با اينکه اون منوخيلي راحت

تنها ميذاره ولي تو اونو تنها نذارو

توهرشرايطي کنارش باش خدايا اون کسي که

تنها عشقه منه تنها دليل نفس کشدنمه

ازم نگيرخواهش ميکنم خدايا حالا که تا اينجاشو

پيش اومدم بقيه راهو هم کنارم باش

خدايا هرچي دارم ازم بگير ولي عشقم مال من باشه

خدايا يادت باشه يکي هست که تنها

به اميد عشقش داره نفس ميکشه

خدايا پس نفسمو ازم نگير

خدايا حالا که انقدازهم دوريم حالا

که حسرت همه چيو رو دلم ميذاري

پس يه کاري کن که عشقم حسرت

هيچ چيزي رو دلش نمونه 

پس يه کاري کن که هيچوقت تو دل عشقم نميرم

هميشه وهميشه کنارش باشو هيچوقت تنهاش نذار

خدايا عشقمو به تو ميسپارم هميشه مواظبش باش


عشقم دوووووووووووووووووست دارم

حتي اگر ذره اي دوسم نداشته باشي


برچسب‌ها: قشنگ چت, چتروم قشنگ, چت قشنگ قشنگ چت
[ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ] [ 11:13 ] [ محمـــــــــد جواد ] [ ]